Pravidla

Pravidla pro členy klubu modelářů – letiště Rokytnice n.Rokytnou, které je pod správou 

                           AVZO TSČ ČR p.s. 70054 Třebíč -   Borovina                                          
   


                     Organizace klubu modelářů – řídící výkonná rada 

Jméno                      Funkce                                                                              Telefon            

  

Caha Ivo                   předseda klubu modelářů při ZO AVZO                          – 720254415

                                  řídící letového provozu

Dvořák Lad.             předseda ZOAVZO č.70054,p.s. Třebíč-Borovina          – 775996986

                                  místopředseda klubu modelářů

Ing.Kouřil Ludvík     jednatel

                                  kontrolní orgán -měření-hluk-elektro                                –724854284

Běhounek Antonín  pokladník                                                                          _724429844

Svoboda Jan           revizor                                                                              _605283379

Členství v klubu modelářů při p.s. AVZO Třebíč-Borovina:

1/ Členem klubu mohou být osoby starší 15 let které souhlasí s pravidly

2/ Přijetí nového člena schvaluje zápisem členská rada

3/ Zánik členství – vystoupením člena z klubu nebo zrušením členství na základě rozhodnutí řídící rady                                                                                                

Práva a povinnosti členů.

1/ Podílet se na veškeré činnosti klubu

2/ Řídící rada je usnášení schopná při nadpoloviční většině 

3/ Platit poplatky určené na údržbu a provoz letiště – výši poplatků pro daný rok určí rada na výroční schůzi klubu

4/ Aktivně se účastnit brigád a akcí pořádaných klubem na letišti!

5/ Používat letiště jen za dodržování pravidel určených radou klubu

6/ Pozvání jiného modeláře je možné jen jako hosta za kterého ručím!!

7/ Na plochu letiště mají povolen vstup za účelem provozování modelářské činnosti pouze osoby, které mají urazeny poplatky na provoz.

8/ Host – modelář nemá povoleno vodit další modeláře na letiště!!! 

    

Pravidla provozu na modelářském letišti!

Provozní doba je 10,oo do 20,oo

1/ Zákaz vjezdu motorovými vozidly na plochu, parkování je na okraji letiště!!

2/ Při provozu RC modelů používat označení číslem kanálu! Nebo 2,4GHz!!

3/ Nelétat nad prostorem pro diváky a vozidla! Neznečisťovat prostor letiště!!

4/ Při přípravě modelu nezapínat vysílač bez řádného zjištění obsazených kanálů (35MHz)

5/ Začínající nebo nezkušený modelář musí mít u sebe instruktora!

6/ KAŽDÝ MODEL MUSÍ BÝT VYBAVEN ÚČINNÝM TLUMIČEM HLUKU MOTORU
          PROVOZ BEZ TLUMIČE JE ZAKÁZÁN !!!

7/ Létat s modely se spalovacím motorem se smí pouze v blízkosti letiště!!! Hranicí je souběžná silnice a sad.
    Směr k Rokytnici je  ZAKÁZANÉ PÁSMO!!! 

8/ Osoby bez platného členství v klubu mohou individuálně používat letiště jen po zaplacení poplatku určeného radou pro daný rok!

9/ Na přistání má vždy přednost větroň, elektro model a nebo model v nouzi!!!! 

10/ Ve vzduchu může být jen jeden model s výjimkou vlečné a vlečeného modelu! Více modelů ve vzduchu je povoleno jen po   vzájemné dohodě pilotů. Start a létání při provozu jiného modelu je zakázán! Po přistání je zakázáno rolování směrem k divákům nebo do prostoru parkoviště s běžícím motorem. Je zakázáno spouštění motoru bez řádného zajištění modelu proti samovolnému pohybu – vzniká nebezpečí úrazu osob.


Při nedodržování určených pravidel jsou tyto sankce:

1/ Poprvé – napomenutí od řídícího létání – zápis o prohřešku proti pravidlům!

2/ Podruhé – zákaz vstupu na letiště bez jakýchkoliv náhrad!!!

 

Pravidla byla odsouhlasena na členské schůzi klubu dne 1.2.2012.

Závěrem: plocha letiště je soukromý pozemek na který není možný přístup bez povolení odpovědných osob organizace.